Hold Information

PRØV NOGET NYT

Klik på billedet !

Venteliste:

 

 

00 - Venteliste

 

 

Under fanen "Ventelisten" eller Tilmelding" vil det altid være muligt at blive skrevet på vores venteliste.

"00 Venteliste" er altid synlig.

 

Husk at skrive ønske for tilmeldingen.

 

NY VENTELISTE: Klubbens venteliste vil hvert år blive slettet/tømt medio september - for alle, der er skrevet op.

Det først til mølle princippet der gælder.

 

Babysvømning - Fredag:

 

 

01 - Fredag - Baby 1 - Barnet + sæson perioden

Fredag 17.00-17.30

 

Alder: Fra ca. 8 uger til ca 3 år.

Al undervisning foregår i begge de små bassiner. (ca. 33 grader)

Tilvænning foregår ved ophold i vandet sammen med far eller mor.

Undervisningen arbejder hovedsagelig med barnets motoriske - og præmotoriske områder i form af bevægelse i vandet, instruktør og hjælpeinstruktør er med i vandet.

Der betales 2 gange i løbet af en vintersæson (sep. - apr.).

 

01 - Fredag - Baby 1's Forældre + sæson perioden

Fredag 17.00-17.30

Det er pårørende til et barn på Baby 1 der ønsker at deltage i vandet sammen med barnet.

 

02 - Fredag - Baby 2 - Barnet + sæson perioden

Fredag 17.30-18.00

Alder: Fra ca. 8 uger til ca 3 år.

Al undervisning foregår i begge de små bassiner. (ca. 33 grader)

Tilvænning foregår ved ophold i vandet sammen med far eller mor.

Undervisningen arbejder hovedsagelig med barnets motoriske - og præmotoriske områder i form af bevægelse i vandet, instruktør og hjælpeinstruktør er med i vandet.

Hovedsageligt baby'er fra "Baby 1" holdet.

Der betales 2 gange i en vintersæson (sep. - apr.).

 

02 - Fredag - Baby 2's Forældre + sæson perioden

Fredag 17.30-18.00

Det er pårørende til et barn på Baby 2 der ønsker at deltage i vandet sammen med barnet.

 

Blandet hold - Tirsdag og Torsdag:

- Indplaceres udelukkende efter evner.

 

 

05 - Tirsdag - Børn Begynder 0

 

 

06 - Torsdag - Børn Begynder 0

Tirsdag 19.00-19.30

 

 

Torsdag 16.30-17.00

 

Alder: Fra 5 år - 12 år (placering efter evner).

Formål: Bevæge sig rundt (uden bundkontakt) ved egen hjælp, kunne forstå en besked. Kan klare sig uden forældre.

Indhold: Foregår i varmvandsbassin. Vi arbejder med de 5 grundfærdigheder og mere målrettet gennem lege / øvelser. Børnene skal blive fortrolige med vand og glade for at komme til svømning. Øve små øvelser med crawl og rygcrawl. Vi giver dem stadig større udfordringer. Vi arbejder med balance, sanser, sikkerhed og hygiejne. Der bruges bælte efter behov.

07 - Tirsdag - Børn Begynder 1

Tirsdag 19.00-19.30

Alder: Fra 5 år - 12 år (placering efter evner).

Formål: Kunne crawlben og kendskab til dykning, glide, flyde og spring fra kant.

Indhold: Undervisningen foregår i det store bassin. Armene kobles til crawlbenene. Der øves begge typer crawl. Svømmestillingen i vandet forbedres ved glide/flyde øvelser. Der øves orientering under vand og andre dykkeøvelser. Trykudligningsøvelser under vand. Udspring fra kant og 1 meter vippe øves.

 

Elevsvømning - Tirsdag og Torsdag:

 

 

10 - Tirsdag - Haletudser

 

 

11 - Torsdag - Haletudser

Tirsdag 18.00-18.30

 

 

Torsdag 17.00-17.30

Alder: Fra ca. 3 til ca. 5 år.

Formål: Kan klare sig uden forældre.

Indhold: Foregår i varmvandsbassin. Vand tilvænning og arbejder med de 5 grundfærdigheder gennem leg. Børnene skal blive fortrolige med vand og glade for at komme til svømning. Vi arbejder hen imod at de kan forstå en besked. Vi bruger bælter, ikke vinger.

12 - Tirsdag - Frøer

 

 

13 - Torsdag - Frøer

Tirsdag 18.30-19.00

 

 

Torsdag 17.30-18.00

Alder: Fra ca. 5 - rykkes op fra Haletudser

Formål: Bevæge sig rundt (uden bundkontakt) ved egen hjælp, kunne forstå en besked.

Indhold: Foregår i varmvandsbassin. Vi arbejder videre med de 5 grundfærdigheder og mere målrettet gennem leg. Lege og små øvelser med crawl og rygcrawl. Vi giver dem stadig større udfordringer. Vi arbejder med balance, sanser, sikkerhed og hygiejne. Vi bruger bælter.

14 - Tirsdag - Let Øvede 1

 

15 - Torsdag - Let Øvede 1

Tirsdag 18.30-19.00

 

Torsdag 17.30-18.00

Alder: Rykkes op fra Frøer efter evner.

Formål: Kunne crawlben og kendskab til dykning, glide, flyde og spring fra kant.

Indhold: Undervisningen foregår i det store bassin. Armene kobles til crawlbenene. Der øves rygcrawl. Svømmestillingen i vandet forbedres ved glide/flyde øvelser. Der øves orientering under vand og andre dykkeøvelser. Hop fra kant trænes.

 

16 - Tirsdag - Let Øvede 2

 

17 - Torsdag - Let Øvede 2

 

Tirsdag 18.00-18.30

 

Torsdag 17.30-18.00

Alder: Rykkes op fra Let Øvede 1 efter evner.

Formål: Kunne koordinere arme og ben i rygcrawl. Bæltefri.

Indhold: Undervisningen foregår i det store bassin. Der øves crawl. Rygcrawl forbedres og finpudses. Udspring fra kant og 1 meter vippe øves. Trykudligningsøvelser og dykning introduceres.

18 - Tirsdag - Øvede 1

Tirsdag 18.00-18.30

Alder: Rykkes op fra Let Øvede 2 efter evner.

Formål: Kan svømme crawl og rygcrawl. Dybere kendskab til dykning, glide, flyde og spring.

Indhold: Al undervisning foregår i det store bassin, i den dybe ende, hvor der primært svømmes på tværs, og sekundært på langs. Stilarterne crawl og rygcrawl videreudvikles og fejlrettes. Brystsvømning, lav- og høj rygsvømning indarbejdes i undervisningen. Spring/hovedspring foregår fra både kant, 1 meter og 3 meter vippe. Dykkeaktiviteter på dybt vand.

19 - Tirsdag - Øvede 2

Tirsdag 18.30-19.00

Alder: Rykkes op fra Let Øvede 2 efter evner.

Formål: Sikker svømmer i crawl og rygcrawl. Kendskab til brystsvømning.

Indhold: Al undervisning foregår i det store bassin, i den dybe ende, hvor der primært svømmes på tværs, og sekundært på langs. Stilarterne crawl og rygcrawl fejlrettes. Brystsvømning, lav- og høj rygsvømning videreudvikles og fejlrettes. Spring/hovedspring foregår fra både kant, 1 meter og 3 meter vippe. Dykkeaktiviteter på dybt vand. Butterfly indarbejdes i undervisningen. Begyndende kendskab til livredning og bjærgning.

 

20 - Torsdag - Ungdom

Torsdag 16.45-17.30

Alder: Rykkes op fra Øvede 2 efter evner.

Al undervisning foregår i det store bassin.

Tidligere lærte stilarter finpudses. Vendinger, startspring og butterfly øves.

Svømmerne får mulighed for at deltage i begynderstævner, som afholdes 4 gange i løbet af sæsonen.

 

Andre hold - Tirsdag og Torsdag:

 

 

25 - Tirsdag - Aqua fitness v. Torben

+ sæson perioden

Tirsdag 19.30-20.30

Der benyttes redskaber i forbindelse med aktiviteterne i vandet.

Den første ½ time er der gymnastik/motion under vejledning af en instruktør - herefter arbejdes der med Aqua Jogging i den dybe ende af bassinet. Der gives hjælp til at forbedre de forskellige svømmearter efter ønske.

Der lægges vægt på "sjov"-motion til musik.

Hvis det ønskes er det også muligt at svømme selv i den første ½ time af "timen".

Der betales 2 gange i en vintersæson (sep. - apr.).

 

26 - Torsdag - Aqua fitness SUIF

Torsdag 16.00-16.45

Der er motion i vand under vejledning af instruktør.

Undervisningen starter i det store bassin, hvorefter undervisningen fortsætter i de lille varmtvandsbassin, alt imedens der er fri svømning i det store bassin.

Deltagelse er under for udsættelse af at der er medlemskab i "Aktivitets Afdelingen" i Skrydstrup Ungdoms og Idræts Forening (WWW.SUIF.DK).

 

Familiesvømning - Fredag:

 

 

18.00-19.00

 

 

30 - Fredag - Familie(voksne + børn) - Den yngste person

Fredag 18.00-19.00

Her tilmelder det yngste medlem sig - den resterende del af familien fra en og samme adresse - benytter "Fredag - Familie(voksne + børn) - Alle andre personer i familien" for tilmelding (0 kr).

Alle i familien SKAL tilmelde sig enkeltvis for at kunne modtage et gyldigt medlemskort.

 

Da det kun er yngste medlem af familien der skal betale - vil alle der ikke har et betalende yngste medlem blive fjernet fra listen og ikke få et gyldigt medlemskort.

 

30 - Fredag - Familie(voksne + børn) - Familiens andre personer

Fredag 18.00-19.00

Der startes med tilmelding under "Fredag - Familie(voksne + børn) - Den yngste person".

Her tilmelder de resterende familiemedlemmer sig enkeltvis - undtagen yngste medlem - fra en og samme adresse.

Alle i familien SKAL tilmelde sig enkeltvis for at kunne modtage et gyldigt medlemskort.

 

Da det kun er yngste medlem af familien der skal betale - vil alle der ikke har et betalende yngste medlem blive fjernet fra listen og ikke få et gyldigt medlemskort.

 

31 - Fredag - Familiesvømning - Barn

Fredag 18.00-19.00

Her kan tilmeldes et barn til familie svømning.

 

32 - Fredag - Familiesvømning - Voksen

Fredag 18.00-19.00

Her kan tilmeldes en voksen til familie svømning.

 

33 - Fredag - Familiesvømning - Pensionist

Fredag 18.00-19.00

Her kan tilmeldes en pensionist til familie svømning.