Frivillige - Hjælpere

PRØV NOGET NYT

Klik på billedet !

Kunne du tænke at hjælpe os ? - som hjælper / instruktør / livredder og meget andet - kontant formanden.

Kør musen over billedet

<<--- Klik på pilene.

HJÆLPEINSTRUKTØR:


Arbejder sammen med holdleder/instruktør om undervisningen.

F. eks.:

  Hente redskaber.

  Hjælpe til i vandet.

  Svømme med utrygge børn/voksne.

  Være med til forskellige aktiviteter i vandet.

INSTRUKTØR:


Have uddannelse som instruktør via DGI, Dansk svømmeunion eller andet.

Arbejde sammen med holdlederen og hjælpeinstruktørerne.

Til svømmeundervisning laves der til hver gang et program for hvert hold, hvorved det sikres at programmet for svømmeholdet/årsplanen holdes.

I samarbejde med holdlederen sørger den ansvarlig svømmeleder for at oprykning fra hold til hold går kontinuerlig.


Svømmeklubben Søløven tilbyder de tilknyttede instruktører og hjælpere relevante kurser.

Kurser giver bedre forståelse for svømmeteknik, motorik, reaktioner m. m. hvilket er relevant for din undervisning, både for dig selv og dine svømmere.


Kurserne betales af svømmeklubben.

HOLDLEDER:


Leder af holdet og har en uddannelse som instruktør.

Bestyrelsen:


Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Revisor

Supleanter

TIDTAGER til svømmestævner (Official):


Tidtager = Official Modul 1 i DGI regi.

Har været på DGI kursus på 4 timer.

Tage med til svømmestævner efter aftale med holdlederen på Ungdomsholdet.


Kurset betales af svømmeklubben.

KASSEVAGTER:


Til Familie/foreningssvømning 1 gang om ugen kontrollerer at kun medlemmer af svømmeklubben kommer ind i svømmehallen.

Indgå i vagt plan med de øvrige kassevagter.

BANETÆLLER ved distance/mærkesvømning:


Sidde ved bassinkanten og tæller baner med papir og blyant.

LIVREDDER:


Have godkendt livredderuddannelse (skal være taget i Vojens svømmehal).

Træne så livredderprøven kan tages hvert år.

Indgå i fælles vagtplan med svømmeklubbens andre livreddere.


Trænings tider stilles til rådighed og livredderprøven betales af svømmeklubben.

Andre Klub funktioner:


Hjælper til jule og afslutningsarrangementer

Holdliste Ansvarlig

Svømmeleder

Kursus Koordinator

Livredder Koordinator

Livredder Dommer

Kassevagt Ansvarlig

Materialerums Forvalter

Webmaster

Facebook Koordinator