bestyrelsen

Bestyrelsen - Søløven Vojens

Bestyrelsen

 

Formand; Charlotte Fløjstrup
Mail: Formanden@soloven.dk 

 

Kasserer; Christian Skov
Mail: bestyrelsen@soloven.dk 

Telefon: 4254 3570

 

Bestyrelsesmedlemmer; 
Sekretær

Line B. Agergaard
Mail: bestyrelsen@soloven.dk

 

Holdlistefører

Lizza Nissen
Mail: bestyrelsen@soloven.dk

Mail: tilmelding@sovolen.dk

 

Pr ansvarlig

Mie Schmidt Hansen
Mail: bestyrelsen@soloven.dk

 

Suppleanter:

Gitte Vallebæk Jensen
Mail: bestyrelsen@soloven.dk

 

Torben Holm
Mail: bestyrelsen@soloven.dk

 

Revisor:
Lars Petersen

Nynke Sieswerda van der Pol

 

Revisorsuppleamte

Peter B. Christiansen

 

Webmaster
Trine SøebergDu kan også benytte nedenstående kontakt formular, hvor du kommer i kontakt med formanden for svømmeklubben:
Skal du have kontakt til bestyrelsen på mail:


Formanden
formanden@soloven.dk


Kasser
kasserer@soloven.dk


Alle i bestyrelsen:

bestyrelsen@soloven.dk


Ved tilmeldings problemer:

tilmelding@soloven.dk


Holdliste-styrer:

tilmelding@soloven.dk